Обади се   0882 818 666 | 082 500 460

Общи условия

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия на "Нетуоркс - България" ЕООД за взаимоотношения с потребителите на ИНТЕРНЕТ
Общи условия на "ТВН Дистрибуция България" ЕООД за взаимоотношения с потребителите на ТЕЛЕВИЗИЯ
Общи условия на "Нетуоркс България” EООД за използването на процедура „Молба за отсъствие (МЗО)“
Политика за защита на лични данни
Параметри на услугите на "Нетуоркс - България" ЕООД
Технически спецификации и интерфейси на "Нетуоркс - България" ЕООД
Условия на "Нетуоркс - България" ЕООД за отстъпки за учители
Условия на "Нетуоркс - България" ЕООД за отстъпки за хора с трайни увреждания
Условия на "Нетуоркс - България" ЕООД за отстъпки за студенти
Условия на "Нетуоркс - България" ЕООД за отстъпки за служители на МВР
Ценова листа на "Нетуоркс - България" ЕООД
Общи условия "Честна сделка”
Общи условия “Предоставяне на достъп на оператори на електронни съобщителни мрежи”
"Условия и мерки за сигурност и защита на данните, приети в съответствие с чл.249 от Закон за електронните съобщения "